Välkommen på en viltspårkurs!

INSTÄLLD på grund av för få anmälda! Finns det intresse så kan vi köra senare. Maila intresse till info@jokkmokksbhk.se.

Viltspårets ändamål är att se hundarnas spårförmåga, vilket de flesta hundar har. Just viltspåret är till för eftersök av skadat eller dött klövvilt, eller de stora rovdjuren.

Kursledare: Anna Hövenmark

Antal deltagare: 4-6 st

När: Teori, den 14:e juni kl 18.00 på Jokkmokks Brukshundklubb lokal. Bäckgatan 26
Praktik, helgen 18-19 juni, ute i skogen.

Medtag till helgen: blod (finns att köpa på ica/coop), klöv av älg eller annat vilt. Spårlina – max 10 m. Finns några klövar till utlåning.

Kostnad: 1000 kr

Sista anmälningsdag: 27/5 2022 Förlängd anmälningstid till torsdag 9 juni 2022.

Anmäl er till info@jokkmokksbhk.se ange namn och en kort presentation av dig och hunden
Anmälan är bindande. Om betalning uteblir efter sista betalningsdag kan du förlora din kursplats.
Om det blir för få anmälda så ställs kursen in och pengarna återbetalas.

Vid frågor: Kontakta Anna Hövenmark 070-6117192

Medlemskap
För att delta krävs medlemskap i Jokkmokks Brukshundklubb. I medlemskapet ingår bland annat en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka på klubben eller i samband med klubbverksamhet. Familjemedlem betalar endast den lokala avgiften. Förutsättningen är att någon i samma hushåll redan är ordinarie medlem i Jokkmokks Brukshundklubb. Kontakta info@jokkmokksbhk.se för familjemedlemskap.
Läs mer om hur du blir medlem på www.jokkmokksbhk.se/medlemskap/

Vaccinering
Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt SKK:s regler:
Hund under ett (1) års ålder ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) veckors ålder.
Hund över ett (1) års ålder ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd förmer än fyra (4) år sedan.
Vi rekommenderar även vaccination mot parvovirusinfektion och parainfluensa.