Välkomna på medlemsmöte!

Torsdag den 1 december kl 19:00 i klubbstugan (Bäckgatan 26).

Vi bjuder på adventsfika!

Förslag på dagordning

Art: Medlemsmöte

Tid: Torsdag den 1 december, kl 19:00

Plats Klubbhuset

 1. Mötets öppnade
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justerare 2 st, tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Ekonomi
 7. Information från styrelsen
 8. Motioner
 9. Förslag och önskemål från medlemmar
 10. Övriga ärenden
 11. Mötets avslutande

Vänliga hälsningar
Styrelsen